Πρόσκληση μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ορεστιάδας σε τακτική Συνεδρίαση την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ..