Πρόσκληση μελών Οικονομικής επιτροπής Δήμου Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 3.11.2020 και ώρα 9:00 στο Δημοτικό κατάστημα