Πρόσκληση μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 13.07.2021 και ώρα 09:00