Πρόσκληση μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 19.07.2022 και ώρα 09:00