Πρόσκληση μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση την Δευτέρα 13.02.2023 και ώρα 09:00