Πρόσκληση μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση την Παρασκευή 19.10.2018 και ώρα 10:00