Πρόσκληση μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 24.01.2018 και ώρα 14:00