Πρόσκληση μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 04.09.2018 και ώρα 14:00