Πρόσκληση μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 13.10.2020 και ώρα 09:00