Πρόσκληση μελών Οικονομικής Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 05.11.2021 και ώρα 09:00