Πρόσκληση μελών Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 22.04.2020 και ώρα 11:00.