Πρόσκληση μελών Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 10.11.2020 και ώρα 09:00