Πρόσκληση μελών Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 06.07.2021 και ώρα 09:00