Πρόσκληση μελών Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση την Δευτέρα 10-07-2017