Πρόσκληση μελών Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση την Δευτέρα 17.12.2018 και ώρα 10:00