Πρόσκληση μελών Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση την Δευτέρα 24.12.2018 και ώρα 10:00