Πρόσκληση μελών Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 27.12.2017 και ώρα 10:00….