Πρόσκληση μελών Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 05.06.2018 και ώρα 10:30.