Πρόσκληση μελών Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 12.12.2017 και ώρα 14:00