Πρόσκληση μελών Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 15.1.2019 και ώρα 10:00..