Πρόσκληση μελών Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 17.10.2017