Πρόσκληση μελών Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 22.08.2017 και ώρα 11:00