Πρόσκληση Μελών Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 6-6-2017