Πρόσκληση μελών Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 17-07-2017 και ώρα 14:00