Πρόσκληση μελών Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 11-4-2017