Πρόσκληση μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 12.05.2021 και ώρα 09:00