Πρόσκληση μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας σε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα Πέμπτη 21.12.2023 και ώρα 13:00