Πρόσκληση μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 2.12.2020 και ώρα 09:00