Πρόσκληση μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 17.11.2020 και ώρα 09:00