Πρόσκληση μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας σε συνεδρίαση την Τρίτη 12.05.2020 και ώρα 10:00