Πρόσκληση μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας σε τακτική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 16.08.2022 και ώρα 09:00