Πρόσκληση μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας σε τακτική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 21.12.2021 και ώρα 09:00