Πρόσκληση μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση τη Τρίτη 31.10.2017 και ώρα 14:00