Πρόσκληση μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας σε τακτική Συνεδρίαση την Τετάρτη 11.04.2018 και ώρα 14:00