Πρόσκληση μελών Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 10.12.2019 και ώρα 08:30.