Πρόσκληση μελών Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 20.06.2023 και ώρα 09:00