Πρόσκληση μελών Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 22.11.2022