Πρόσκληση μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 25.10.2022 και ώρα 09:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας