Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 30.10.2018 και ώρα 14:00