Πρόσκληση μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση την Μ. Τρίτη 03.04.2018 και ώρα14:00