Πρόσκληση μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας την Τρίτη 18.10.2022 και ώρα09:00