Πρόσκληση μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας την Τρίτη 24.09.2019 και ώρα 10:00