Πρόσκληση μελών Οικονομικής του Δήμου Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 01.08.2023 και ώρα 09:00