Πρόσκληση μελών Συμβουλίου Κοινότητας Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση την Δευτέρα 14.11.2022 και ώρα 13:00