Πρόσκληση μελών συμβουλίου Κοινότητας Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση την Δευτέρα 31.10.2022 και ώρα 14:00