Πρόσκληση μελών Συμβουλίου Κοινότητας Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 13:00