Πρόσκληση μελών Συμβουλίου Κοινότητας Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:00