Πρόσκληση μελών Συμβουλίου Κοινότητας Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου και ώρα 13:00