Πρόσκληση μελών Συμβουλίου Κοινότητας Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση το Σάββατο 18η Νοεμβρίου 2023