Πρόσκληση μελών της Κοινότητας Ορεστιάδας σε τακτική συνεδρίαση την Δευτέρα 8 Αυγούστου και ώρα